REPRESENTATIVE

Home/REPRESENTATIVE
REPRESENTATIVE 2018-11-27T05:55:26+00:00

Official representatives

 • Mr.  Prabir Mondal

  Mr. Shyamantak Ganguly

 • Mr Sauvik Chakraborty

  Mrs. Zoe Chakraborty

  Mr. Mainak Das

 • Mr. Sudipta Karmakar

  Mr. Sourav  Karmakar

 • Mr. Dipayan Singh

  Mr. Dipankar Bhattacharya

 • Mr. Sukanto Roy

  Mr. Debabrata Burman

  Mr. Shekhar Chatterjee

 • Mr. Gopal Maurya

  Mr. Azgar Qureshi

  Mr. Sanjay Gupta

 • Mr. Raja Mookherjee

  Mr. Ankur Dey

 • Mr. Koustav Nath

  Mrs. Sumita Nath

  Mr. Vinayak Shetty

 • Mr. Sayantan Dey

  Mr. Yudhajit Baul

 • Mr. Sunil Kumar

  Mr. Sanjit Das

 • Mr. Shibayan Ganguly